Kontakt
Grad Tuzla
ZAVNOBiH-a 11,
75000 Tuzla, BiH
+387 35 307 307
tuzla@tuzla.ba
www.tuzla.ba
Kontakt forma

Vijeme u Tuzli

preuzeto sa FHMZBIH
 Javna preduzeća i ustanove
 JAVNA PREDUZEĆA  

 
     
  JKP "KOMUNALAC"

Husinskih rudara bb, Tuzla
Tel: +387 35 302 505
Fax: +387 35 302 556
e-mail: komunalac@bih.net.ba
www.komunalac.com.ba
JKP SKPC "MEJDAN" d.o.o. TUZLA 

Ul. Bosne srebrene bb
Te: +387 35 228 825
Fax: +387 35 228 826
e-mail: mejdan@mejdan.ba
www.mejdan.ba 
 JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR"

Kojšino 31, Tuzla
Tel: +387 35 360 910
Fax: +387 35 264 270
e-mail: jkpkct@yahoo.com
www.komemorativni-centar.ba
     
 
JKP "PANNONICA" d.o.o.

Šetalište Slana Banja bb, Tuzla
Tel: +387 35 246 711
Fax: +387 35 246 710
e-mail: kontakt@panonika.ba
www.panonika.ba

 
RAZVOJNO PODUZETNIČKI CENTAR Lipnica

Proleterskih brigada 60, Lipnica
Tel/Fax: +387 35 806 371
Mob: +387 61 728 999
e-mail: rpctuzla@rpctuzla.ba
www.rpctuzla.ba
 
"TRŽNICE-PIJACE" d.o.o.
Za usluge i trgovinu

Ulica tabašnice br. 12, Tuzla
Tel/Fax: +387 35 252 026
e-mail: trznice.pijace@bih.net.ba
www.trznicetuzla.com.ba
     

 
BIT CENTAR TUZLA 

Trg Slobode 16, Tuzla
Tel: +387 35 304 650
Fax: +387 35 258 280
e-mail: info@bit.ba
www.bit.ba


 
JP "VETERINARSKA STANICA" TUZLA

21. decembar br.4, Bukinje
Tel: +387 35 207 004
Fax: +387 35 207 210
e-mail: jpveterinarskastanica@yahoo.com
www.vstuzla.ba
 
JKP "VODOVOD I KANALIZACIJE" TUZLA

Kulina bana 2, Tuzla
Tel: +387 35 252 209
Fax: +387 35 250 402
e-mail: vodovod.tz@bih.net.ba


   


"CENTRALNO GRIJANJE" TUZLA

Krečanska br. 1, Tuzla
Tel: +387 35 281 442
Fax: +387 35 281 391
e-mail: info@grijanjetuzla.ba
www.grijanjetuzla.ba
JKP "SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE"

Trg stara tržnica bb, 75000 Tuzla
Tel: +387 35 360 888
Fax: +387 35 246 665
e-mail: kontakt@jkp-sik-tuzla.com.ba
www.jkp-sik-tuzla.com.ba


JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU" d.o.o. Tuzla

Aleja bosanskih vladara br.4
Tel: +387 35 301 100
Fax: +387 35 301 150
e-mail: dir.izgradnja@bih.net.ba
www.direkcija-tz.com.ba


     
JP RADIO&TELEVIZIJA 7

Ulica Mirze Delibašića br.4
75000 Tuzla
Tel/Fax: +387 35 236 666
www.rtv7.ba

     

   
  JAVNE USTANOVE 
 
 
     
 
JU "NARODNO POZORIŠTE" TUZLA

             Ulica Pozorišna br.4, 75000 Tuzla
Tel: +387 35 251 646
Fax: +387 35 251 645
e-mail:  narodnopozoristetuzla@hotmail.com
www.narodnopozoristetuzla.org.ba

 

JU "MEĐUNARODNA
GALERIJA PORTRETA" TUZLA

2.tuzlanske brigade 13, Tuzla
Tel: +387 35 276 150
Fax: +387 35 276 150
e-mail: galerija_portreta@bih.net.ba
www.galerijaportreta.baJZU "GRADSKE APOTEKE" Tuzla

Albina I Franje Herljevića 1
75000 Tuzla
Tel: +387 35 280 783
Fax: +387 35 280 782


     
 
JZU "DOM ZDRAVLJA" TUZLA

Ul. Albina Herljevića br. 1, Tuzla
Tel: +387 35 282 161
Fax: +387 35 282 161
e-mail: dztuzla@inet.ba
www.dztuzla.ba
JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA 

Ul. Mihajla i Živka Crnogorčevića 7
Tel: +387 35 272 626
Fax: +387 35 266 343
e-mail: nubtz@bih.net.ba
www.nubt.ba
 
JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE"

Krečanska 3, Tuzla
Tel: +387 35 280 062
Fax: +387 35 282 550
e-mail: n-dijete@bih.net.ba
www.nasedijete.com.ba
     
 
JU "DOM MLADIH" TUZLA

Dragiše Trifkovića br.2 Tuzla
Tel: +387 35 362 620
Fax: +387 35 250 406
e-mail: dom.mladih@hotmail.com
www.kaleidoskop-tuzla.com


 
JU "DOM PENZIONERA" TUZLA

Filipa Kljajića 22
75000 Tuzla
Tel: +387 35 270 002
Fax: +387 35 270 005
e-mail: dompenzionera@bih.net.ba
www.dompenzionera.ba
 "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA

Kozaračka bb, Tuzla
Tel: +387 35 266 574
Fax: +387 35 277 196
e-mail: soc_rad.tz@bih.net.ba
www.csrtuzla.ba

     
 
JU "GRADSKI STADION" TUŠANJ

Rudarska br. 27
5000 Tuzla
Tel: +387
+387 35 311 319
  

Kontakt: Grad Tuzla, ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, BiH, tel: +387 35 307 307, e-mail: tuzla@tuzla.ba, web: www.tuzla.ba